Velkommen til api.met.no

English version.

api.met.no/weatherapi er et grensesnitt mot et utvalg av data fra Meteorologisk institutt. Dataene er fritt tilgjengelige for bruk under disse betingelsene. Se også egne vilkår for bruk av tjenesten.

Alle jevnlige brukere av API anbefales på det sterkeste å abonnere på vår epostliste for API-brukere siden dette er den eneste kanalen vi vil kommunisere planlagte endringer på utenom websidene.

For driftsstatus and vedlikeholdsmeldinger, se status.met.no (vennligst lag bokmerke i tilfelle siten er utilgjengelig).

Tilgjengelige produkter:

Nå også tilgjengelig i XML-format!

Produkt Versjon Eldre Beskrivelse Available Schema Swagger Healthcheck
Errornotifications 1.0 Error notifications from the WeatherAPI system
Extremeforecast 1.0 Textual extreme forecast.
ExtremesWWC 1.2 The Wettest, Warmest and Coldest places
Forestfireindex 1.1 Reporting danger level of forest fires.
Geosatellite 1.4 Images from geostationary satellites
Gribfiles 1.1 Serve grib files on the coast from Oslo and Western Norway
Icemap 1.0 Maps as images showing current ice conditions in the arctic regions.
Lightning 1.0 lightning data delivered in UALF
Locationforecast 1.9 Weather forecast for a specified place
LocationforecastLTS 1.3 Weather forecast for a specified place, long term support.
MetAlerts 1.1 Meteorological alerts (new format that will be phased in)
Metgm 1.0 Deliver meteorological forecast data in METGM format for defined areas
Mountaineasterobservations 1.0 manual observations from DNT mountain cabins during easter.
NLAroutes 1.0 Vertical cross sections for flight routes
Nowcast 0.9 Nowcast for a specified place.
Oceanforecast 0.9 Ocean forecast for a specified place
Polarsatellite 1.1 Images from satellites in polar orbit
Probabilityforecast 1.1 Probability forecast for a specified place
Radar 1.5 Radar images from various locations
Radarlightning 1.1 Radar images from various locations
Sigmets 1.0 Get sigmets and airmets for Norway
Spotwind 1.0 Spotwinds in XML
Subjectiveforecast 1.0 Forecasts and analyses charts from the meteorologist
Sunrise 1.1 When does the sun rise and set for a given place?
Tafmetar 1.0 Receive Taf/Metar from airports
Temperatureverification 1.0 Verification of temperature forecast.
Textforecast 1.6 Textual weather forecast for all parts of the country
Textlocation 1.0 All available textual forecasts for a given point.
Tidalwater 1.1 Tidal water information
Turbulence 1.1 Turbulence prognosis
UVforecast 1.0 A prognosis of UV radiation
Upperwindweather 1.1 Upperlevel wind and weather charts
VerticalProfile 1.1 Vertical profiles of wind and weather
Weathericon 1.1 deliver weather icons.

For informasjon over hvilke data som er tilgjengelig, samt hvordan disse kan brukes, se dokumentasjonen (engelsk tekst).

Data som eies av andre enn Meteorologisk institutt er ikke tilgjengelig for allmenn bruk. Dette står spesifisert i dokumentasjonen for hvert enkelt produkt. Denne problemstillingen gjelder spesielt radarbildet over Norden og satellittbildene. Les dokumentasjonen for hvert enkelt produkt før bruk.

Endringslogg

Textlocation: removal of gale and obsforecast, 2017-12-14

From February 2018 all gale and obs forecasts will only be delivered via metalerts. This means those elements will no longer be present in the textlocation XML, instead they must be fetched as CAP from the metalerts product on the API.

Textforecast: gale and obs soon to be discontinued, 2017-12-13

The gale and obs warnings are now available in CAP format from the metalerts section of the API, and will shortly be discontinued in textforecast. The following values will then no longer be allowed in the forecast parameter and will result in a 400 Bad Request:

 • gale
 • gale_id
 • obs
 • obs_va
 • obs_vn
 • obs_vv
Upperwindweather: Discontinued products, 2017-12-11

The following products are no longer being produced, but may be added again in the future:

pwad, pwae, pwcd, pwce, pwrd, pwre, pwbd, pwbe, pwdd, pwde

The API now also ignores files older than 2 days, to avoid serving obsolete data.

Nowcast: 2017-09-11

Added coverage method

Sigmets: 2017-08-03
 • Unnecessary parameters made optional, added option to show all warnings
MetAlerts: 2017-07-22
 • - Experimental support for search by coordinates
Nowcast: 2017-06-21

New schema, now returns empty XML when no radar data available

MetAlerts: 1.1, 2017-05-20
 • - New version of CAP format (1.0). MetAlerts 1.0 will expire 2017-12-01
Radarlightning: 2017-05-12: New radars added

The following new radars have been added: andoya, bomlo, hagebostad, rissa, rost.

LocationforecastLTS: version 1.3 : 2017-02-13
 • - New version 1.3. The old version, 1.2, will expire at 2017-05-09.
 • - With this new version we have expired an old forecast model. As a conequence of this, areas in northern europe that previously had 1 hourly resolution short term forecast will temporarily get 3 hour resolution instead.
Radar: 2017-01-25: update of v1.5
 • new xband radar "mobileradar"

Andre datakilder ved Meteorologisk institutt

I tillegg finnes en tilsvarende liste over frie meteorologiske data tilgjengelige for nedlasting på met.no.

Kontakt

Ved spørsmål om rettigheter og bruk av data, se vår Licensing and Data Policy. Tekniske spørsmål kan stilles til teknisk kontakt.